KIỂM TRA HÀNG TẠI NHÀ MÁY

Hàng của CTS khi vừa về sẽ luôn được kiểm soát và đảm bảo số lượng, chất lượng hàng hóa giao nhận phù hợp với hợp đồng, giúp giảm thiểu rủi ro do sản phẩm bị lỗi, tất cả các hợp đồng của CTS đều được kiểm tra trước – trong – sau quá trình sản xuất.