Quy trình cơ bản thủ tục hải quan hàng hóa nhập khẩu

Bước 1: Xác định loại hoàng hóa để chuẩn bị loại phương án thích hợp

 • Hàng thương mại thông thường
 • Hàng bị cấm
 • Hàng buộc xin phép nhập khẩu
 • Hàng cần công bố hợp chuẩn hợp quy
 • Hàng cần làm kiểm tra chuyên ngành

Bước 2: Kí hợp đồng ngoại thương

Bước 3: Kiểm tra bộ chứng từ hàng hóa

Bước 4: Đăng kí kiểm tra chuyên ngành

Bước 5: Băt đầu khai và truyền tờ khai hải quan

Bước 6: Lấy lệnh giao hàng

Bước 7: Chuẩn bị hồ sơ hải quan

 • Tờ khai luồng xanh
 • Tờ khai luồng vàng
 • Tờ khai luồng đỏ

Bước 8: Nộp thuế và hoàn tất thủ tục hải quan nhập hàng

Bước 9: Làm thủ tục đổi lệnh và chuyển hàng về kho

Logistic là gì? Những Kiến Thức Cần Có Khi Làm Nghề Logistics - Thực tập | Cổng thông tin Thực tập & Việc làm sinh viên

Quy trình cơ bản thủ tục hải quan hàng hóa xuất khẩu

Bước 1: Đánh giá kiểm tra lô hàng thuộc diện nào

Bước 2: Kí hợp đồng ngoại thương

Bước 3: Chuẩn bị bộ chứng từ xuát khẩu để khai báo hải quan

Bước 4: Khai và truyền tờ khai hải quan xuất khẩu hàng hóa

Bước 5: Chuẩn bị bộ hồ sơ nộp cho chi cục hải quan

 • Chuẩn bị hồ sơ đối với tờ khai luồng xanh
 • Chuẩn bị hồ sơ đối với tờ khai luồng vàng
 • Chuẩn bị hồ sơ đối với tờ khai luồng đỏ

Bước 6: Thông quan và thanh lý tờ khai

 • Thủ tục thông quan xuất khẩu đối luồng xanh
 • Thủ tục thông quan xuất khẩu đối luồng vàng
 • Thủ tục thông quan xuất khẩu đối luồng đỏ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *