Hạt nhựa

Liên hệ

– Hạt nhựa tái sinh dùng trong các ngành sản xuất và tái chế các sản phẩm từ nhựa.

Thông số kỹ thuật

Chính sách bảo hành