Bánh vải đánh bóng

Liên hệ

Bánh Vải Đánh Bóng Màu Trắng ( 100 – 200mm )

– Làm bằng chất liệu chuyên dụng cao cấp

– Bánh vải chuyên dùng để đánh bóng kim loại, đánh bóng lư đồng, gỗ mỹ nghệ,

– Sử dụng cho máy đánh bóng để bàn trục nhọn

– Dùng lơ đánh bóng hoặc sáp đánh bóng chuyên dụng sẽ cho độ bóng sáng hơn

Thông số kỹ thuật

Chính sách bảo hành